הסיפור על הגירתי הראשונה לרפובליקה הצ'כית – חלק שלישי: התחבורה הציבורית מחוץ לפראג :-( The Story of my First Migration to the Czech Republic – Part Three: The Public Transportation Outside Prague :-(

בטרם אספר על תקופת-מגוריי בכפר הקטן בצ'לקי, ברצוני לספר על שני דברים, ש – מה לעשות? – לא היו חביבים בכלל, ברפובליקה הצ'כית…
אבל, ברצוני להבהיר כאן ועכשיו: אני אוהב, את הרפובליקה הצ'כית!! שלאף-אחד, לא יהיה, שום ספק שהוא בדבר. אז לא מושלם שם!! אבל, שם הכי קרוב למושלם, שרק יכול להיות…
אבל, פשוט: צריך לספר על הכל. גם על הפגום…

Before I would tell about the time I had spent living at the small village of Bačalky, I need to tell you all of two things, which – what can I do? – were not nice at all in the Czech Republic…
But, I have to make it absolutely clear: I LOVE THE CZECH REPUBLIC!! Don't ANYONE doubt it in ANY way. So, it is not perfect!! But, it is the closest to perfection, that can possibly exist.
It's just that one needs to tell about ALL aspects; also about the bad ones…

אם כן, הבעיה החמורה ביותר: התחבורה הציבורית.
בתוך פראג, הכל נפלא: מטרו מעולה, אבטובוסים, חשמליות, הכל מצויין. אבל!! רק צא החוצה מפראג – וחושך בעיניים. והנה דוגמא…
ביום שבת, ה-14 באפריל (כשעדיין התגוררתי ב"טלפון", במלאדה-בולסלאב, כלומר), נסעתי לפראג למספר שעות לבלות קצת. טיילתי קצת בוישהראד, אכלתי צהריים ב"לאבינג האט", סניף בּוּדְּיֶיוֹבִיצְקָה (המצויין; אנשים נחמדים מאד), ביקרתי במוזיאון (בסופ"שים הכניסה חינם – לפחות אז – אבל, כתוצאה מכך, גם עמוס נורא. אבל, בכל אופן: היה מעניין מאד), שתיתי ב"קפה 80'ז" (הרבה לאכול שם – אֵין לטבעונים, אבל אחלה משקאות ואמור, גם, להיות הפיק-אפ באר הכי טוב בפראג, גם אם אני, אישית, לא זכיתי, לצערי הרב, להכיר שם מישהי, עדיין…) וזהו, היה נחמד מאד, אבל בסביבות שמונה בערב, גם כבר הייתי עייף וגם הוצאתי, כבר, את הסכום המקסימאלי, שהיה בכוונתי להוציא, באותו יום, על בילויים שונים. הגיע הזמן, אם כן, לחזור הביתה ל"טלפון". הלכתי, אם-כן, מ"קפה 80'ז" (הנמצא, למרבה-הצער, באיזור דיסני=יאק!!) למטרו – אינני בטוח, אם לתחנת "נאמייסטי רפובליקי" ("כיכר הרפובליקה"), או שמא "מוסטק" (או, ליתר-דיוק: Mistake: אם את/ה שם, עשית טעות כלשהי… כי זהו לב מאפליית גועל-הנפש האולטרא-תיירותי, שם רק אנגלית אמריקקית תשמע בלעעעעעעעעעעעעעעע ברררררררררררררררררררררררר) – ומשם, בקו הצהוב (B) מזרחהּ עד לסופו, לתחנת-האבטובוסים המרכזית בצ'רני מוסט.

So, the WORST problem is: the public transportation.
INSIDE Prague, everything is Great: an Excellent Metro, buses, trams… all's Grand!! But – only try to get OUT of Prague – and the catastrophy is coming. And here's an example…
On Saturday, the 14th of April (when I had still lived at "Telephone", at MB), I went to Prague for a few hours to have some good time. I went around Višehrad, had Lunch at "Loving Hut Budějovická" (very nice people and Great food), went to the Museum (entrance is Free on weekends, but as a result, it was very crowded; anyway, was nice and interesting), had a few Drinks at "Café 80's" (not much to eat for us Vegans, but Great Drinks and besides, it is SUPPOSED to be a Great Pick-Up Bar, although I, unfortunately, hadn't met there any Cool Girl yet…) and that's it, was all very nice, but around 8 pm, I was pretty tired already and, besides, had spent the maximal amount of money I had planned on spending that day. It was time to go back Home, to "Telephone". So, I went from "Café 80's" (which is, unfortunately, at the "disneYUCK" region…) to the Metro – not sure, whether to "Náměstí Republiký" or to "můstek" (which should be named: "mistake" – since, if you find yourself there, you DID make a mistake: it is the heart of overly-touristic darkness, ONLY amerikaki-english, you can hear there brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) – and from there, with the yellow (B) line, Eastwards all the way till its end, at the central bus-station at Černý Most.

היתה השעה הרבה אחרי שמונה בערב. ומרכז-המידע הצהוב, של אגודת-הסטודנטים, נסגר בשבע. ומלבדםן, אין עם מי לדבר שם: איש אינו יודע אנגלית – וגם אם כן, לאיש אין ולו מושג ירוק!, מתי ומנין, יוצא איזה אבטובוס לאן…
והלוח האלקטרוני, קיים אמנם, אך לעולם אינו מציג דבר.
קרי: הדרך היחידה, לנסות (ואני מדגיש: לנסות!!) וללמוד, איזה קו-אוטובוס אמור, ברמה תיאורטית כלשהי, לצאת מאיזו תחנה, הינה, אך ורק, להתעמק במודפס, בכתב זעיר שבזעירים, בקודים מספריים ובצ'כית בלבד, כמובן, על מספר דפים מהוהים, המודבקים על עמודי-התחנות עצמם, כמו-גם פה ושם ביניהם, על קירות אותה בטונאדה ענקית, המהווה את תחנת-אבטובוסים מסוייטת זו.
חשבתי, שאני מצליח לפענח המסרים. ולפיהם נראה היה לי, שאמור לצאת אבטובוס, בשעה 21:10 (כמדומני)…
אבל, בדיעבד, לֹא הבנתי: האמור בדף, לגבי אותו האבטובוס הספציפי, היה תקף ל-"Neděle" ("יום ראשון"), אך לֹא לשבת. חיכיתי, אם כן, לצד עמוד-התחנה, בבטונאדה דנן…
וחיכיתי.
וחיכיתי.
וחיכיתי.
וחיכיתי.
ושום אבטובוס, לא בא ולא התכוון לבוא – לא לשם, לא לשום תחנה אחרת בסביבה, שום אבטובוס למלאדה-בולסלאב, לא עמד לצאת, בכלל, באותו הערב, משום מקום שהוא בפראג, נקודה.

The time, had already been way past 8 pm.And the yellow information-office, of the student-assocoiation, is closed at 7 pm. And except them, no one there knows English and even if someone does, he or she would still be TOTALLY clueless, regarding the question, where and when, should one expect to have which bus…
and the electronic board, does exist, but NEVER presents ANYTHING at all.
So: the ONLY way, to even TRY (TRY!!) and learn, which bus should, THEORETICALLY, be leaving when and from which platform, is ONLY to try and decypher the "info", printed in the TINIEST script, ONLY in Czech and with numerical codes, upon some well-worn papers, glued upon the bus-stops' stands and at various spots between them, on the walls of this giant, hellish cement… bus-station… thing.
I THOUGHT I actually DID manage to decypher those cryptic messages. And, according to them, it had seemed like there supposed to be a bus, leaving from platform number 4, at 21:10 (I think).
BUT, in hindsight, I did not realize it at all: the said bus, was only relevant for Neděle (Sunday), and NOT for Saturday. So, I waited there, by this platform's stand, at this ugly cement-land…
And waited.
And waited.
And waited.
And waited.
And there was absolutely NO bus to MB coming, either to that platform nor to ANY other – no bus was going, nor about to go, from Prague to MB, at all, that night.

משהתקרבה השעה עשר, נשברתי ונסעתי, בחזרה, בקו-המטרו הצהוב, ע—ד לתחנת-האבטובוסים המרכזית בפלורנץ.
תחנה זו, הינה אחד המקומות הפחות-נעימים בפראג. בזמנים כתיקונם, בפירוש מומלץ להתרחק ממנהּ. אבל, אלו, היו זמנים כקלקולם ומשום כך, נסעתי לשם – כי שם, לכל-הפחות, ניתן להשיג, איזושהי אינפורמציה, גם אחרי שעת-הלילה המאוחרת שבע.
ומה התברר? שאכן, אבטובוס למלאדה-בולסלאב, כבר לא יהיה לי הלילה; רק למחרת, בשש וחצי בבקר, מפלורנץ – או, מאוחר יותר, מצ'רני-מוסט, כרגיל. מה שכן אמור להיות, זאת רכבת (כפרית ואיטית להדהים), האמורה לצאת, ב-2:35 בלילה (אם אינני טועה), מתחנת-הרכבת הראשית (תחנת-מטרו אחת מפלורנץ, במטרו האדום "C"), עמהּ אסע עד לתחנת-הרכבת, של איזושהי עיירה שכוחת-אל, המכונה "נימבורק". שם, בתחנת-הרכבת ההיא, יהיה עלי לרדת (ב-3:30 לפנות-בקר), להמתין שעה תמימה וב-4:30, לעלות לרכבת אחרת, שתיקחני עד למלאדה-בולסלאב… אליה אגיע, ב-5 ומשהו לפנות-בקר.
בדיעבד, כאן היה עלי לחתוך מן הסיפור, לקחת מונית (שתעלה אלף קרונות = מאה שישים ומשהו שקל – מצדי!! אבל, לפחות, אזכה לישון הלילה במיטתי!!) וחלאס. אבל, אינני מיליונר… ולשרוף, ככה, את כל יתרות-המטבע, רק על-מנת להימנע, מקצת אי-נוחות…
עזבו: היה עלי לעשות כן – ולעזאזל כל שיקול כלכלי אחר!!
אבל, במקום זאת, בחרתי, לצערי הכן, לחסוך. 😦

When 10 pm drew near, I had enough of waiting and travelled, back along the yellow B Metro line, all the way till Florenc central bus station.
That station, is one of the least pleasant places in Prague. At normal times, it is definitely highly recommended to stay away from it; but, those were not normal times, and so I had gone there, since there, one can obtain information, even after the late-night time, of 7 pm.
And what turned out? That, indeed, bus to Mladá Boleslav, I will not be able to find that night; only the next morning, at 6:30, from Florenc – or later, as usual, from Černý Most. My ONLY choice, of public transportation during that night, was a SLOOOOOOOOOWWWWWWWW countryside train, which was scheduled for 2:35 am (I think) from the main train-station (Hlavný Nádraří – one Metro stop down from Florenc, at the Red Metro line "C"), with which I would go to the small, desolate train-station, of some tiny god-forsaken town called "Nýmburk". There, at 3:30 am, I shall have to get down, wait FOR AN ENTIRE HOUR and ONLY at 4:30, to embark on a different SLLLOOOOOOOWWWWWWWWWWWW countryside train, which will take me to Mladá Boleslav… which I would reach some time after 5 am.
In a hindsight, THERE I had to cut AWAY from that story, to take a taxi (let it cost a thousand kronas = about 40 Euros!! But, at least, tonight I'll get to sleep in my own bed!!) and that's it. But, I am not a millionaire… and to burn all my remaining cash like that, "just" to avoid some inconvenience…
Never mind: I HAD to do it – and the HELL with any other possible economical consideration!!
But, UNFORTUNATELY, I had (FOOLISHLY!!!!) chosen to save. 😦

ההמתנה, בתחנת-הרכבת הראשית, היתה סיוט מתמשך. הגעתי אליה, בעשר ומשהו בערב ולפני השתרעו, לא פחות מארבע(!!) שעות, של לא-כלום.
ישבתי באיזה בית-קפה קטן ושתיתי קפה, על-מנת להישאר ער, עבור ליל-הסיוטים הצפוי לי – נדמה לי, שהיה להםן, אולי, גם משהו טבעוני, אינני זוכר (פסקה זו, כבר, נכתבת ב-20 באוקטובר 2018 = למעלה מחצי-שנה לאחר הדברים). העיקר, עם שנקפו השעות, התבשרו כלל הממתינותים בתחנה, שבאחת בלילה הכל נסגר, למשך שלוש שעות, אז נא להסתלק החוצה לרחוב ולחכות בו, עם כל ההומלסים באיזור יחדיו! אישית, החלטתי, פשוט, להתעלם מן ההודעה דנן, לשבת על הספסל, במרחב העיקרי של התחנה (מקום המתנה ספציפי, לנוסעים, הזקוקים להמתנה ארוכה, אין שם; כלומר, היה, אך נסגר. למה? שאלו את הממונים, על תחנות-הרכבת, ברפובליקה דנן…) ולקוות, ששום שוטר לא יגיע, להשליכני החוצה (לשבת על הרציף ולחכות, לא היה בגדר-אופציה, כי רק חמש-עשרה דקות, לפני מועד צאת-הרכבת, מואילים לגלות לנוסעותים, מאיזה רציף היא תצא…).
בדיעבד, לא הושלכתי החוצה – אלא, פשוט, ישבתי שם וכשהגיעו המנקים, הרמתי שתי רגלי מן הרצפה, שיוכלו לנקותהּ… תוך שאני יושב שם, ניגשה אלי אישה אחת, כביכול ניסתה להתחיל איתי, אך בצורה, ממנהּ היה ברור לי, לגמרי, שלא בי היא מעוניינת, כי-אם באופציה לכייסני. נפלא.
נו, העיקר, סוף-כל-סוף התקרבה, שעת יציאת-הרכבת, מספיק, על-מנת שאדע, מאיזה רציף תצא, קמתי ומותש להחריד, נגררתי, איכשהו, לשם.
The waiting, at the main train-station, was a sheer nightmare. I got there some time after 10 pm and had at least FOUR HOURS, of pure nothingness.
I sat at some small Café there and had a Coffee, in order to stay awake, for the nightmarish night ahead – they might have had something Vegan to eat, I am not sure (this paragraph, is been written on the 20th of october, 2018 = more than half-a-year later). Main thing, as the hours ticked by, all the people there waiting were told, that at 1 am everything is closed, for three whole hours, so please get the hell out of here and wait outside, with all the homeless population. Personally, I elected to simply ignore that announcement, to remain seated on the bench, at the station's main area (a specific waiting-room does not exist there – there had been, but closed down. Why? Please direct THIS question, to the bloody bastards managing the train-stations, at that said republic) and HOPE, that no bloody cop, would come to throw me to the street (to sit on the platform and wait, like in any CIVILIZED country, was not at all a viable option: ONLY fifteen minutes, before the train is scheduled to leave the station, the bastards tell the passangers, WHICH platform, at all, would it leave from…).
Well, I wasn't thrown out – just sat on the bench, and when the cleaners came, put my feet on the bench, to allow them to clean the floor. While sitting there, I was approached by a woman, who acted as if she wanted to make a move at me, but in a way which made it absolutely obvious, that she was ONLY after my wallet. Great.
Well, FINALLY the train-departure time came close enough for me to know, which platform shall it leave from; I got up and, UTTERLY exhausted, dragged myself there.

בקטע הראשון של הנסיעה, נסעו בקרון חבורת בני-נוער ערסים ופרחות… צעקנים וצווחניים, יותר מכל חבורת פושטקים ישראלית, שראיתי מימי (וזה לכל הפרנואידיותים בישראל, המקרקרותים, ש"ערס זאת מלת-גנאי גזענית, נגד מזרחיים"… קשקוש בלבוש. זה תיאור-התנהגות, ללא שום קשר שהוא, למוצא עדתי, כזה או אחר. הערסים והפרחות דנן, היו צ'כיותים בלונדיניותים). כמעט התחרשתי מצווחותיהםן. רק משירדו סוף-סוף, באחת התחנות קצת לפני נימבורק, שב הקרון ושקט. בנימבורק עצמה חיכיתי שעה (שעה של לא-כלום!!) ואז זכיתי, סוף-כל-סוף, לנסוע אל מלאדה-בולסלאב…
ורק בערך בשש בבקר(!), הגעתי, סוף-כל-סוף, בחזרה ל"טלפון".
For the first part of the way, the train-wagon accomodated… well, in Hebrew, we call that specific kind of teens "'arsim & fre`hoth" ("עַרְסִים וּפְרֵחוֹת"). This means, boys and girls who are EXTREMELY loud, vulgar and TOTALLY uncivilized (I could not find any English equivalent for the masculine 'ars, but for his female counterpart, the fre`ha, the definition is usually "a bimbo" = meaning, a TRULY dumb and shallow teen). And They SCREAM!! I have NEVER witnessed SUCH a noisy group in israhell, that one's for sure. Perhaps only german football-fans, but them I do not even consider to be human, so…
I almost went deaf from all that screaming. Only when they finally went off the train, in one of the stations before Nymburk, I could hear myself thinking, once again. At Nymburk's train-station itself I waited an entire bloody hour OF NOTHINGNESS, and after that FINALLY got to go to MB…
And only at about 6 am(!!), I FINALLY got back to "Telephone".

נו, מספיק לנושא הזה, בינתיים. המשך התלונות והביקורות, יהיה באחד הפרקים על פראג, לצד תיאור נסיעתי, לשטורובו ולאסטרגום, ב-29 במאי. ובינתיים, יספר הפרק הבא, כמובטח, על בָּצַ'לְקִי.
Well, that's enough of it, for now. The complaints and rants shall continue, of course, at one of the Prague Episodes, attached to the detailed account of my travel to Štúrovo and Esztergom, on the 29th of May. And, for the time being, the following Episode will tell, as promised, about Bačalky.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s