הסיפור על נסיון-הגירתי לרפובליקה הצ'כית – חלק שישי: פְּרַאג ב' The Story of my Attempt to Migrate to the Czech Republic – Part Six: Prague II

תכל'ס, בעייני בדואלים, ששלחתי וקיבלתי בתקופה הנידונה, אני נחרד. כיצד עוללתי זאת לעצמי???

ניסיתי, בו-זמנית: לתכנן, את מעמדי העתידי, כמהגר בפראג; למצוא חברותים; למצוא שותפותים-לדירה; לארגן את עצמי איכשהו; וכל זאת, כאשר אני נאלץ לעבור דירה, מדי שלושה ימים בממוצע, לחלוטין לבדי וללא שום עזרה פיזית, להיסחב עם מטען בן כחמישים ק"ג, ב"קטעים קטנים" לכל ארכהּ ורחבהּ של פראג, לחפש דירה, לעוד כמה ימים, על-פני כל העיר הזאת, לחפש, בלהט אינטנסיבי, מעסיקים עתידיים, עם שאֵין לֵי מוּשָׂג, היכן אשן בשבוע הבא, לפעמים אפילו – בלילה הבא ותוך-כדי-כל-זֶה, גַּם להמשיך להעביר את הקורס.

כעת קראתי כמה מן הדואלים, ששלחתי וקיבלתי במרוצת ארבעת הימים, בהם שהיתי באכסניה המצ'וקמקת ההיא – ופשוט, הזדעזעתי: עושה רושם, שניסיתי להחזיק, יחדיו, אינספור פיסות של עולמי המתערער, תוך שהכל סביבי קורס ולבנות, מגדלי-קלפים עדינים ומסובכים, בזמן שאני מצוי במרכזהּ, של התפרצות געשית כוללת.

וכָל זֶהפשוט כי לא אהבתי, לחיות בישראל…

המעבר לפראג, אמור היה, גם, לחסוך כסף (אחרי-הכל, כל הדברים זולים שם, בהרבה…). אבל לֹא חסכתי שום כסף, בתקופה המטורפת ההיא; נהפוך-הוא

להלן, אם-כן, דברי ימי השבוע השני, לשהותי בפראג = אשר, ממש כקודמו, נדמָה יותר כחדשיים…

In fact, whenever I do nowadays take a peek at the emails, I had sent and received back then, I am shocked to the core – HOWEVER DID I DO SUCH A THING TO MYSELF?!?

I was SIMULTANEOUSLY trying, to plan my future status, as an immigrant in Prague; to find new Friends; to find future roommates; to SOMEHOW organize myself; and all of THIS, while I am forced to move, all alone, each three days on average, with about fifty KG of luggage, in "qta'ím qtaním", ALL AROUND PRAGUE, to CONSTANTLY look for a place to live for yet another couple of days, to feverishly look for future employers, while practically not having a clue, as to where would I be sleeping in the next week, sometimes even – the next day, and throughout all of THIS, still teaching the Hebrew Language Course.

I've just rad a few of the emails, from the four days in which I had stayed at that lousy hostel, and was totally shocked again: looks like I had been trying to hold together countless pieces of my collapsing World, while everything around me is swiftly falling apart and to build delicate houses of cards, while standing in the middle of a massive volcanic eruption.

And all of THIS, just simply because I did not enjoy living in Israel…

The move to Prague was supposed to have SAVED me money (after all, everything is WAAAAAAY cheaper there, than in Israel). But I did not exactly save money back then… ON THE CONTRARY.

Here are, then, the official chronicles, for the second week of my staying v Praze = which, just like its former, felt more like TWO WHOLE MONTHS.

התנצלות אחת אחרונה (סוף-כל-סוף!!), בנוגע לאיכות-התמונות: התמונות, שצולמו בין יום חמישי, ה-24 במאי ליום ראשון, ה-27 בו, עדיין עלובות; אבל, החל מן ה-27 ואילך, צילמתי, כבר, בסמארטפון החדש – והכל מצויין. 🙂

One LAST apology (AT LAST!!!!) for the quality of the photos: those taken between Thursday, the 24th of May till Sunday, the 27th, still are lousy; BUT, from the 27th on, I took photos with my New Smartphone = and EVERYTHING is Great. 🙂

את יום חמישי התחלתי, כמובן, ב"מומנט" אהובי: 🙂  Thursday I had started, of course, at my BeLoved "Moment": 🙂

photo0696_new

photo0687_new

photo0695_new

אז הלכתי, דרך הפראק הסמוך ושדרות וִינוֹהְרַאדְּסְקַה, אל תחנת-המטרו של המוזיאון:  Then I walked, through the nearby Park and down Vinohradská boulevard, to the Museum's Metro-station:

photo0697_new

photo0701_new

photo0711_new

photo0714_new

בניין הרדיו הצ'כי Czech Radio building

photo0719_new

photo0723_new

photo0724_new

photo0727_new

בהמשך אותו יום, כתבתי לל. וביקשתיה לקבל המחשב, לקראת השיעור, על-מנת לבדוק מספר דברים ואולי גם, בנס, מערכת-הקול תעבוד? (רציתי, מאד, להשמיע לתלמידי, שירים בעברית – שידעו, אשכרה, איך העברית נשמעת; אבל, פעם אחת, המחשב לא עבד, באחרת – מערכת-הקול לא עבדה, בשלישית – האינטרנט נתקע…) במקביל, ניסיתי לנווט, בין נסיונות למצוא, מקום להתגורר בו, במרוצת חדש יוני, בין שלושה~ארבעה מקומות שונים, בפראג ובמלאדה-בולסלאב (בשלב הזה, עשיתי נסיונות נוספים, למצוא משהו במ"ב) – קיוויתי, כמובן, בכל לבי, למצוא, סוֹף-כָּל-סוֹף!!, מקום לפחות עבור כל חדש יוני (המלאכית הנפלאה מ"מומנט" סייעה לי גם כאן, בהוסיפני לשתי קבוצות טבעוניותים צ'כיותים בפייס – אחת למציאת חברותים ורעותהּ, למציאת שותפותים לדירה) ולהתחיל, בשעה טובה!!, להריץ עניין הניירת הרשמית, לצורך ארגון אשרת-התושבות, להּ הייתי זקוק… לא יכולתי, כמובן, להזיז העניין כמו שצריך, כאשר פעמיים~שלוש בשבוע, עברתי דירה…

Later that day, I wrote L. and asked her for the computer for the next lesson, in order to check some things in Hebrew for it, as well as, HOPEFULLY, to use the sound-system, should it FINALLY work? (I very much wanted to let my students listen to songs in Hebrew, so that they'll be able to hear how does it sound – but, one time, the computer didn't start; on another – the sound-system didn't work and on yet another time, the Internet was off…) Simultaneously, I had desperately tried to navigate, between about three or four different places, in Prague and Mladá Boleslav (around this time, I did make more attempts, to find something in MB) – I had hoped, OF COURSE, to find a place to stay for, at least, the ENTIRE month of June (the dear Angel from "Moment" helped me there, too, by adding me to two facebook-groups, of Czech Vegans – one for finding Friends and the other, for finding roommates) and so, to FINALLY be freed of that worry, so that I would be capable to start, AT FINAL LAST, to work towards the official residenship-permit I needed… which I could not do, of course, while having to move two or three times per week.

ולמחרת, בבקר יום שישי עזבתי, בשעה טובה!! את האכסניה העלובה ההיא ועברתי – בעזרת מונית, בשעה טובה!! מונית של "מחיר הוגן" המצויינים, טלפון 737-222-333 (מעולים!!) – אל אחת מדירות-האייר-בנב היוֹתֵרחמודות, בהן התגוררתי: אצל לִי, ברחוב סְלוֹבִינְסְקַה 992/31 (בקומה העליונה), באיזור וְרְשׁוֹבִיצֶה, בדיוק על הגבול, בין "פראג 3" ל"פראג 10".

And, on the following day, which was Friday, I have left, at last, that lousy hostel and moved – by a Taxi, at a FINAL LAST!! A "Fair Price" (EXCELLENT!! Phone 737-222-333) Taxi – to one of the cutest air-bnb places I had been to: at Lee's, Slovinská street 992/31 (on the top floor), at the Vršovice district, right on the border, between "Prague 3" and "Prague 10".

לי התגלתה כאחלה בחורה, בהחלט קולית, גם אם איננה טבעונית עדיין. היא היתה עסוקה מאד, אז לא יצא לנו לתקשר הרבה, אך התרשמתי ממנהּ מְאֹד-מאד לטובה. הדירה עצמה, היתה נעימה וחמודה – בְּדִיּוּק ההיפך, מן הדירה המלאכותית, בקורוני 108: אצל לִי, מייד קיבלת הרושם, שזה בית, שבנותי-אדם אשכרה חיים בו: מבולגן בדיוק במידה הנכונה, עם תחושה אנושית וחמה; אהבתיו מייד.

Lee turned out to be a TRULY Cool and Great Person, although still not a Vegan. She was very busy, so we didn't have a chance to talk much, but I have received a VERY good impression from her. And the apartment itself,l was exactly the opposite, of that kuruni 108 artificial thingy: At Lee's, one would INSTANTLY sense, this is a Home where human-beings do, actually, LIVE: just this right level of mess, with a kind and warm feeling; I Loved it!

photo0731_new
מיטתי הנוחה, בעליית-הגג  My comfortable bed, at the attic

photo0729_new

photo0730_new

photo0733_new

photo0736_new

ומשסיימתי סידור כל חפצי, מיהרתי להתקלח, להחליף בגדים ולנסוע, כמדי יום שישי, למלאדה-בולסלאב:  And, once I've finished unpacking, I went straight to take a shower, change and go, as on every Friday, to Mladá Boleslav:

photo0746_new

ואכן, באותה פעם (למיטב-זכרוני), הכל עבד: המחשב, האינטרנט, מערכת-הסאונד… מה שהיה טוֹב מְאֹד, כי היה אז חום-אימים אֵין מזגנים בצ'כיה – בטח ובטח, שלא בספריה העניה…) וכמובן, גם בלאו-הכי, הייתי מותש!! אז, במרוצת המחצית השניה של השיעור, במשך שלושת-רבעי-השעה, פשוט האזנו, יחדיו, למבחר שירים עבריים – בתחילה, כמובן, רציתי, שישמעו העברית במבטאהּ הנכון:

And, indeed, that time (as far as I can remember), EVERYTHING worked: the computer, the Internet, the sound-system… which was Very Good, since it was scorching heat (and there are no air-conditioners in the Czech Republic – and surely, not in the poor Library…) and, of course, I was exhausted anyhow! So, for the entire second half of the lesson, for forty-five minutes, we simply listened to various Hebrew songs – to begin with, of course, I wanted them to hear the Hebrew Language at its correct pronounciation:

ואחר-כך המשכנו, להאזין לשירים עבריים, שונים ומגוונים.

And then we went on, to listen to various Hebrew songs.

למחרת, שבת ה-26 במאי 2018, היה יום-חג חשוב: שלוש שנים, למעברי לטבעונות. וחגגתי היטב ב"מומנטי":

The next day, Saturday the 26th of May, was an Important Holiday: Three Years Vegan!! And I celebrated well at "Momenty":

photo0753_new

photo0755_new

photo0758_new

לאחר-מכן, נסעתי לתחנת "פלורנץ", על-מנת לשבת שם על האינטרנט (בבניין אגודת-הסטודנטים, המפעילה אינטרנט, גם, לשימוש הציבור הרחב, תמורת תשלום קטן; והייתי חייב לשבת על האינטרנט – מיום שני, ה-28, לא היה לי איפה להיות!!). ומפעיל-המקום, התנהג בצורה פוגענית וגסת-רוח עד-כדי-כך, שקצתי בו ובהם והחלטתי: זהו-זה!! בסופ"ש הזה, אני משיג סמארטפון – וחלאס, זהו, די, נגמר כבר!!

Then, I went to "Florenc", to sit there by the Internet (at the student association house, where there's Internet for the public, for a small pay; and I had to be on the Internet, since from Monday, the 28th on, I had no place to be!!) and the guy in charge behaved SO rudely, that I've decided: That does it!! This weekend, I am getting a smartphone – and that's it, no more!! I have had ENOUGH!!

אחר-כך, משם, נסעתי לאיזור הצפוני ביותר, של המטרו האדום של פראג. במקור, הגיע קו זה, רק, עד ל"נאדרז'י הולשוביצה", אך לפני שנים אחדות, הוארך עוד צפונה ומזרחה, אל התחנות קוביליסי

Then, from there, I went Northwards, till the end of the Red (C) Metro-line – originally, this line had only reached Nádraží Holešovice, but a few years back, it was extended to include Kobylisy

photo0762_new

photo0769_new

photo0771_new

לאדבי, סטז'יז'קוב  Ládvi, Střížkov

photo0776_new

photo0774_new

פרוסק ולטנ'אני.  Prosk and Letńani.

ומתחנת-המטרו בלטנ'אני, במזרח האיזור הצפוני ביותר של פראג, יצא אבטובוס, אל קניון לטנ'אני – ובקניון זה, בדוכן "וודה-פון" (חברת הסלולר המעולה ביותר בצ'כיה!! אם אתםן רואותים, בנמל-התעופה או בכל מקום אחר, דוכן של O2, אל תתקרבו אליהםן, אפילו, O2 גנבים!! אלא חפשו, אך ורק, את "וודה-פון" וקנו, מהם ורק מהםן, כרטיס-סים משולם מראש!!), מצאתי הסמארטפון החדש שלי; התברר, שעל-מנת לרכשו ולעדכן התכנית, עלי להביא גם דרכון, אז סיכמתי עם הבחור, שאגיע לשם, שוב, למחרת, ביום ראשון ה-27 = וכך בדיוק עשיתי וקניתי הסמארטפון, בשעה טובהסמארטפון מתוצרת "וודה-פון", עם המצלמה המצויינת ביותר, שהיתה לי, מאז ומעולם. 🙂 כולה עלה לי 2,777 קרונות (457.70 ש"ח) = 2,000 קרונות בדיוק, יותר מן הפשוט והזול, שקניתי שבועיים וחצי קודם-לכן, בדוכן "וודה-פון" ב"בונדי". בדיעבד, כמובן, הצטערתי, על שלא קניתיו מלכתחילה ונגמר… וכפי, שהיתה סבתי אומרת: "זול, זה בעצם יקר".

And from the Letńani Metro-station, at the Eastern part of Prague's Northernmost area, I took a bus to Letńani shopping-mall – and there, at "Vodafone" stand (as "Vodafone" is THE BEST mobile-phones company in the Czech Republic!! If you EVER see, at the airport or elsewhere, a stand of O2, STAY AWAY, O2 are thieves!! But ONLY look for "Vodafone" and buy ONLY from them, your prepaid sim-card!!), I FOUND my new smart-phone; turned out that, in order to buy it and update the program, I had to bring my passport, too, so I agreed with the guy I'll come there again the next day, on Sunday the 27th, did just that and, FINALLY, GOT myself a smart-phone. Made by "Vodafone", this smart-phone has got THE BEST Camera I have EVER owned. 🙂 Cost me merely 2,777 kronas (108.64 euro) = exactly 2,000 kronas more, than the simple, cheap one, I bought merely two and a half weeks earlier, at the "Vodafone" stand at "Bondy". On a hindsight, of course, I regretted not having just simply bought him and be done with it, and – as my GrandMa had used to say: "Cheap is, in fact, expensive".

איך שיהיה: כבר בקניון, מיהרתי להתחבר, ומייד, לשייגעץ ההםן של "אייר-בנב" והזמנתי מקום, בדירת-אייר-בנב אחת בוִינוֹהְרַאדִּי, אצל אָנִיסָה, לשלושת הימים, שבין ה-28, ל-31 במאי (החל מן ה-31 בו הצלחתי למצוא, כבר, דירה לתקופה ארוכה יותר, ב"אייר-בנב" גַּם). לשמחתי הרבה, הסכימה לִי, בשמחה, שאשאיר חלק מן המטען הרב אצלהּ = מה שהתברר, כמזל גדול במיוחד!! כי המעלית, בביתהּ של אניסהּ (המתגוררת, אף-היא, בקומה העליונה ביותר בבניינהּ) בדיוק התקלקלה…

עם אָנִיסָה, קבעתי ליום שני ב-17:30 ולשמחתי, הסכימה לִי, גם, שאשאר אצלה עד אחה"צ, אז במרוצת צהרי יום שני, עוד הייתי פנוי – ובאתי לקניון "פלורה" המצויין.

However: already in the shopping-mall, I connected to those bloody bastards from "air-bnb" and ordered a place, at an air-bnb apartment at Vinohrády, at Anisa's, for the three days between the 28th, and the 31st of May (from the 31st on I had already managed earlier to book myself a place, at another air-bnb place, for a longer period). Gladly, Lee had agreed to let me leave most of my luggage at her place, which turned out to be an excellent luck, as the elevator at Anisa's (who happens to also reside at the top floor of her building) just stopped working that day…

With Anisa I had scheduled to come at 17:30 Monday and gladly, Lee had joyfully agreed to let me stay at her place till the Afternoon, so during midday-Monday I was free and I went to the EXCELLENT "Flora Attrium" shopping-mall.

הנה הכניסה לקניון, ישירות מתוך תחנת-המטרו (מייד אחרי הדרגנוע, פונים ימינה = ואתםן שם). ומכאן ואילך, כמובן, תמונות טובות ואיכותיות. 🙂  Here is the entrance to the shopping-mall, right from the Metro-station (right after the escalator, you turn right = and there you are). And, from now on, of course, there are Good, High-Quality Photos. 🙂

36527062_258298514918781_7905886794422419456_n_new

36536659_258298618252104_6275171652972052480_n_new
מבט, מתוך הקניון, לעבר תחנת-המטרו

36389810_258298864918746_5740728054624288768_n_new

הנה מעדניית "דל-מארט", מרובת המוצרים הטבעוניים המצויינים:  LOTS of Great Vegan stuff, at lower floor's "DelMart":

36617975_258298991585400_2395181232368386048_n_new

והנה מה, שקניתי שם 🙂  And here is what I bought there 🙂

36656591_258299114918721_6353111758772633600_o_new

36544869_258299744918658_7745960453045485568_o_new

משם, הלכתי לסופרמרקט "אלברט":  From there, I went to "Albert" supermarket:

36660706_258299558252010_5625681832272986112_n_new

36573803_258299648252001_6726245387734089728_n_new

שפע טבעוני נהדר 🙂  EXCELLENT Vegan abundance 🙂

36549039_258299361585363_4090978318197719040_o_new

36582351_258299251585374_7484051981535805440_n_new

אז, עליתי למעלה, לבדוק בר-אוכל טבעוני:  Then I went upstairs, to check a Vegan Food Bar:

36566503_258300554918577_8989400064157810688_n_new

36518122_258300791585220_145108944723902464_o_new
הםן מצויינותים!!  They're GREAT!!

36632994_258301834918449_2220152407294214144_o_new

לקחתי את מנת-החומוס הקטנה (כולה 49 קרונות!! = כ-8 ש"ח) וקלאב-מייט וישבתי לאכול.  I took the the small Hummus potion (merely 49 kronas = less than 2 euros!!) and a Club-Mate and ate.

36533233_258299861585313_8625725718413705216_n_new

36576899_258300458251920_492961120575815680_n_new
היה יאמי!!  It was YUMMY!!
36569230_258303131584986_8237218516009222144_n_new
בהחלט הייתי מרוצה מאד

36575285_258302054918427_8030924790036430848_n_new

אז חזרתי, אל בית-לי, נחתי, התקלחתי, התארגנתי ויצאתי אל אניסה.  Then I went back to Lee's, had a nice rest, a shower, got organized and went to Anisa's.

בית-אניסה מפואר בהרבה, נוח ונעים הַרְבֵּה יותר מזה של לִי (שהיה סבבה כשלעצמו, כאמור) – ומיקומו, פשוט, מֻשְׁלָם: רחוב לוּזִ'יצְקַה 25, כולה שני רחובות, מ"מומנט" האהוב. היתה זו, ללא-ספק, דירת האייר-בנב המצויינת ביותר, בהּ התגוררתי בפראג.

Anisa's Place is WAAAY more glorious, pleasant and comfortable, than Lee's (which was Great in itself, too) – and it's place was just PERFECT: 25 Lužická street, merely two streets away, from BeLoved "Moment". It was, without a doubt, the BEST air-bnb apartment I had been to v Praze.

למחרת בבקר, הלכתי לאכול ארוחת-בקר ב"מומנט" האהובים,  Next morning, I went to have a Breakfast, at beLoved "Moment",

ואז – בחינם, תכל'ס 🙂 – נסעתי לסלובקיה.

עניין זה, דורש הסבר.

כבר באפריל, שמתי לב לעובדה מטרידה ביותר: מדי הוציאי קרונות בכספומטים, אני משלם, למעשה, עמלה גבוהה במיוחד: בעוד ששער הקרונה מול האירו, בתקופה הנידונה, היה בערך 25.5 קרונות, מדי הוציאי כסף בכספומט, נדרשתי להסכין, עם שער של 22.9 קרונות!! לכאורה "לא הרבה", אבל אם אנחנו מדברים, למשל, על הוצאת (נניח) 10,000 קרונות (כ-1,600 ש"ח, בערך; היחס אינו מדוייק, כמובן, היות וכל השערים, משתנים מדי-יום, כמעט…), אשלם עוד, בערך, 170 ש"ח!! עמלה…

לא-מעט מאות שקלים, הלכו לפח (או, שמא-נדייק: לכיסיהםן, של מנהלותי-הבנקים… שזה יותר גרוע, בינינו לבין עצמנו), במרוצת כל התקופה, המתוארת כאן, נטו בגלל זה.

אז הגעתי למסקנה, שאם אסע, לאיזשהו מדינה שכנה, המשתמשת באירו, לא זו בלבד, שלא אפסיד מכך, אלא אולי, אפילו, אחסוך קצת.

לברלין, הכרטיס היה יקר מדי, לצורך זה, אז חשבתי – אמנם, ההונגרים חלאות-אדם ניאו-נאציים וגם הסלובקים, ברובם המכריע, אנטישמים מוצהרים; אבל, עדיין – כל-כך מסקרן אותי, מקץ עשרים שנה, לבוא שוב לאֶסְטֶרְגּוֹם = העיירה, האהובה עליי כל-כך מפעם… – ולראות אותהּ…

אם-כן, בבקר יום שלישי, ה-29 במאי, לאחר ארוחת-הבקר, באתי לתחנת-הרכבת וקניתי כרטיס הלוך ושוב, לעיירה הסלובקית הקטנה שְׁטוּרוֹבוֹ, השוכנת בדרום סלובקיה, על נהר הדנובה, מול העיירה ההונגרית אֶסְטֶרְגוֹם.

(An English translation shall be made, if I'll have any reason to think somebody's interested in it)

להלן מספר תמונות, מן הנסיעה לשם:

36614443_258303844918248_7285125743678324736_n_NEW

36530560_258304108251555_7372296279658856448_n_NEW

36582886_258304311584868_1267355676938600448_n_NEW

36525266_258304414918191_69842254201618432_n_NEW

36632290_258304468251519_6992777859689349120_n (1)_NEW

36617499_258304658251500_2200607806426447872_o_NEW

36521292_258304768251489_8956456994982592512_o_NEW

36682596_258304884918144_1633457366399713280_n_NEW

36616410_258304991584800_5770528994445230080_n_NEW

36611041_258305068251459_4663282482756452352_n_NEW

36603255_258305558251410_8205759396689477632_n_NEW

36606522_258305648251401_4883196585111977984_n_NEW

36659160_258306548251311_5844764493384515584_n_NEW

36529532_258312051584094_7674379196650487808_n_NEW

36486820_258312151584084_2407395784350760960_n_NEW

36570395_258312271584072_6582458408174092288_n_NEW

36535764_258320468249919_4625309530136248320_n_NEW

36564859_258326811582618_5003771418215710720_n_NEW

36550960_258327054915927_2308474681704841216_n_NEW
אחת התחנות בדרך – ברנו, כמדומני  One of the stops on the way – Brno, I think

36526732_258327174915915_7818748814293991424_n_NEW

36643270_258327271582572_1058494702984101888_n_NEW

==========================================================

ה-15 ביוני 2019: אוקיי, מקץ שלושה חדשי-הפסקה, החלטתי, בכל-זאת – כבר למעלה משנה מאז – אני רוצה לספר, מה עוד היה ואיך הכל נגמר…

אמנם, לתמונות נוספות יקח זמן-מה, להיות מצורפות – כי די-הרבה חומר, אבד לי בקריסת ההארד-דיסק, לאחרונה – אבל, לכשאשיגן שוב, אשלב גם אותן.

==========================================================

אם-כן, נסעתי ובאתי עד לשְׁטוּרוֹבוֹ שבסלובקיה; אז הלכתי לי, מתחנת-הרכבת עד לנהר – היה זה יום חם וזאת בפירוש אֵינָה דרך סימפטית, אבל – ובכן, זה מעניין.

כאמור, אז, כבר היה בידיי, הטלפון החדש. אבל… לדרכי-חשיבה ולהרגלים, לוקח זמן להתעדכן:

מכיוון, שלא היו לי אירואים עדיין, לא נסעתי באבטובוס, מתחנת-הרכבת וגם מונית, לא לקחתי… אלא, החלטתי ללכת ברגל – אחרי הכל, אחרי עשרים שנה, עניין אותי, אֵיךְ שם עכשיו.

אז… ניסיתי לנחש, לאיזה כיוון ללכת, לפי מעט האבטובוסים, שראיתי – ו…חיפשתי מפה!! מפת-עיר, באיזשהו מקום…

וזה, כשאצלי בתיק, בתוך הטלפון, יש מפות גוגל, לכל מקום ואתר, עלי-אדמות. 😀 הו, ו'ל.

בדרך, מצאתי שני כספומטים די-דפוקים (סלובקיה, יה נואו…), לאחר הדיינות מתישה עמם, הוצאתי כל הסכום, שרציתי להוציא באירואים (מי זוכר עכשיו, במלאת שנה ורבע בדיוק, כמה זה היה…), עברתי בסופרמרקט קטן, קניתי כמה דברים ואז, לבסוף, מצאתי הדרך לנהר.

להלן שני סרטונים, שצילמתי שם אז (משאשכרה הגעתי לדנובה, סוף-כל-סוף!!) = שני הסרטונים הראשונים, למעשה, שצילמתי בטלפוני החדש:

ואז, אם-כן, הגעתי להונגריה, ארץ-אוייביי. הגעתי לאסטרגום, האהובה בערים מ…פעם.

הסתובבתי, קצת, בקִישְׁדּוּנָה שֵׁטַנְ'י = כלומר, במקום, שהיה הַקדוש ביותר עבורי, ביקום כולו.

ויסטרנה קטנה. היו הימים ימי סוף חדש פברואר 1996 = המסע ההונגרי הראשון. מקץ שנים (מאז 1991!!), של משיכה עזה ולחלוטין בלתי-מוסברת להונגריה, באתי לבודאפשט, ביליתי, נפגשתי, עם מתכתבתי משם (אֵדִּית) ו…חיפשתי. נסעתי לאגר = לֹא דיברה אליי בכלל. ואז ג'ורג' (בחור צעיר ומנהל אכסניית-הנוער הנפלאה "אננדה", בהּ שהיתי אז בבודאפשט) הזכיר, שהוא במקור מאסטרגום; הסתקרנתי, נסעתי לשם, ו…מִיָּד עם רדתי מן האבטובוס, במרכזהּ הישן של העיר, זה היכה בי.

הרגשתי בבית. ה…תחושה הזאת, אתםן יודעותים, של "זהו, המסע מאחורינו, חזרנו הביתה"… במקום, בו לא הייתי עוד מעודי לפני-כן!!

הנה תיאור הדברים, כפי שכתבתים בשלהי 2001, כחלק מ"מפגש בבודאפשט: סיפורהּ של לִילִי" (מכיוון, שמועד-הכתיבה, קרוב בהרבה לאירועים, סבורני, שייצגם טוב יותר ממשהו, שאכתוב כעת… גם אם, כמובן, נכתבו, כביכול, בשם גיבורת-הסיפור, הנוסעת למקום בחבורה – בעוד שאני, הייתי שם לחלוטין לבדי):

ירדנו, אם כן, מן האוטובוס ו – –

טראח!

 

אין לי שום הסבר למה שקרה, אבל

הרגשתי בבית.

 

אתם מכירים את ההרגשה, של "זהו, המסע הסתיים, הגענו הביתה, עכשיו אנחנו בבית!"? ההרגשה הזאת, שזהו, הדרך הארוכה הסתיימה, וחזרנו הביתה, למקום, אליו אנו שייכים?

תארו לעצמכם שזה תוקף אתכם, ככה פתאום, במקום בו לא הייתם עוד מעודכם! לא "סתם" עוד דה-ז'א-ווי! זו לא היתה הרגשה, פשוט, של "הייתי פה כבר פעם". לא, זו היתה הרגשת "חזרנו הביתה" של ממש!

אחזתי, בכח, בידה של מגי – שהיתה, מטבע הדברים, הדבר המוכר הקרוב אלי ביותר באותו רגע. מסביב, ניבטו הבתים הישנים, הבתים הבנויים בניה הבסבורגית, אלי, כאומרים, "ברוכה הבאה, לילי! סוף-כל-סוף חזרת"…

 

ואז, לפתע, עברנו ליד פסלון של מריה –

ובלי להבין בכלל מה אני עושה, או מדוע עלי לעשות זאת, כרעתי ברך מולו – והצטלבתי.

 

כללי

Written by Oded Kedem

A Vegan, Nudist, Ecological and Atheist Writer and Philosopher from Rehovoth, israel.

תגובה אחת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: