ארכיון

ידע בעברית נכונה (או בערבית נכונה, לפי העניין), *חייב* להיות, תנאי בסיסי, לכל עבודה שהיא בישראל

בכל פעם, בהּ איזשהו הייטקיסט, איזושהי מורָה(!!) וכיוצא-באלו מריעין-בישין מבחילים, פולט/ת איזשהו "יש לי את", "במידה ו", "למרות ש", "האבא" וכיוצא-באלו זוועות, בא לי, אבל ממש-ממש בא לי, לרסק להםן את הפרצוף.

פשוט, בא לי. ואינני עושה זאת, לא כי אין הדבר מגיע להםן (כי בוקס לפרצוף הוא, תכל'ס, הדבר היחידאותו הרוויחו ביושר – בטח לא שום-דבר אחר…), אלא כי אלימות בהמית, אֵינָה דרכי; זאת, מותיר אני, לציונאציותים למיניהםן, לסוגיהםן ולזניהםן הטמאים.

פשוט – לראות אותםן, את כל הערסים והפרחות (ורק להבהרה, לכל הסטאליניסטיות חולות-הרוח, מבית-מדרשהּ, הבולשביקי והטמא, של השדרנית החברתית קרן נויבך: אצלי ערסים ופרחות, יכולותים להיות, גם, אשכנזים טהורי-גזע, דור חמישי ליוצאי-פולניה מכל הכיוונים; וכפי, שאמר פעם בחור קוּלי: "When I use a word, it means just what I choose it to mean – neither more nor less"), לראותםן משתכרים, סכומים בני פאקינג חמש ספרות(!!!!) לחדש (ובמלה "חדש", אין ו"ו, יא-קוף!! ובמלה "מלה", אין יו"ד) – בעוד שאני, אינני זוכה לקבל, שום עבודה שהיא, פשוט כי לא שירתתי בוורמאכט היודונאצי שלכםן!!!!, מתחזק אצלי, את השנאה הטהורה, לכָל דבר ציוני/ישראלי שהוא, במידה, שאינכםן מסוגלותים, כלל וכלל, לדמיין, אפילו.

ה ל ו ו א י , שישראל תושמד. הלוואי הלוואי הלוואי.

Anyone Trying to Forbid and Censor Kiddy-Porn, Shall Wake-Up To Find Evolution Has Been Forbidden and Censored.

"You cannot administer impartially a wicked law. You can only punish, only destroy. And I'm warning you: a wicked law, like cholera, will destroy everyone it touches.

"Can't you understand, that if you can take something like Kiddy Porn, and make it a crime to watch it in public, then tomorrow you can make it a crime to watch it in private; and next year you can make it a crime to read about it, and maybe you can start banning Books and Newspapers. If you can ban watching Kiddy Porn, you can ban studying Evolution. If you can do one, you can do the other. Because fanaticism is FOREVER BUSY. It needs feeding. And soon, your honour, with banners waving and drums beating, we are marching backwards to the glorious sixteenth century, when bigots condemned Galileo for daring to bring Intelligence and Enlightenment to the Human Mind".

Do NOT make us inherit the wind of the inquisition. Legalize ALL Porn and outlaw censorship!!

A Nice Film

All in all nice – did NOT like the legitimacy it tried to give the fascist american imperialistic occupation of Afghanistan, of course, but except that it was real good. Loved the ending, too.

A General Update, Thursday, the 5th of December 2019

Studies – moving successfully ahead with the French; after completing it: either Swedish or Dutch (both of which are laughably easy).

Romance – none. 😦 Yesterday evening had a rather promising date, but, unfortunately, it ended with nothing: I simply did not feel anything towards her… the thing in my Heart, that should have been lit, turned on, remained off. Just looked at her and – nothing. So, nothing new there… continuing with "okcupid", for luck of better options; I also keep my eyes open, of course, but – I'm waaaaaaaaay too shy to know, how do they wish to be approached (and don't tell me something as general and obvious as "with respect" = this is clear and goes without saying. But, beyond it… as gender-cancelling and "connecting to my feminine side" etc. as I am, I nonetheless still have absolutely no idea, what do girls actually want; as I'm just a guy… and we cannot understand girls).

[to use "man" and "women" instead? Naaah… This would just feel, I don't know, old somehow… during my youth, I had always used to think of being 40-something as literally ancient, a dinosaur practically, but – hey, I'm just a guy, you know? Like Zaphod Beeblebrox. 😉 ]

Work – none in sight, and I have had ENOUGH!!!! of pointlessly killing myself over looking for one. The israelis anywhere just, simply, hate me; there truly is nothing else to it. So – nothing in sight.

Weather – HORRIBLE. It does ALWAYS kill me, how the English-speakers (a civilization I have absolutely NO fond for, yet nonetheless produced the BEST Literature anywhere), refer to blissful, RAINY Weather as "bad", or with even worse derogatory and abusive terms… I mean, had been a cloud, I would LONG ago have taken a personal insult from this and leave them, to rot in drought!! But no, instead, THEY keep on getting all the good stuff, while we here dry out, with practically no Rain in sight.

Gym – officially over with. Had done its role, for me: I would not have survived last year at that HORRIBLE place without it, of course, also during the summer it was good – but that's it; I simply have no use for it anymore. I am NOT an athlete, nor do I ever desire to be one; on the contrary: I am a Snail and a proud couch-potato, with an ADORABLE belly to match. 🙂 I Love walking in Nature, of course – but that's officially it.

Politics – well, should my Friends from abroad (from the Lovely Republic in particular) wish to comprehend, What the FUCK is the current madness all about, I will dedicate a post (or better: a vid… well, we'll see) to that matter. For the moment, suffice to say, that – should there indeed be a third round, I will support Merets = be it by actively joining them and campaigning myself for them, or by just voting for them – and, I do Hope, that THE LARGE LIST shall be created, by ALL relevant political parties TOGETHER.

Reads – nowanights reading, again, "A Stranger in a Strange Land".

Travels – well, planning some from Spring 2021 onwards… though, sadly, not before: getting a new, better computer (this one is from summer 2014 and hardly works anymore) is expected to eat away all my budgets for 2020.

That's all for now.