ארכיון

10 Vegan Hacks You've Gotta Try

A Very good vid, highly agree.

Mine would be:

1 – Since one of the most common wonderings is "but how could I go Vegan, the eggs are necessary in cakes!", it is important to know and teach, what the Vegan alternatives for eggs are; for example, put one table-spoon of ground Flax in a small container / bowl with a bit of water for 10 minutes = and here is an egg. For sweets, also, one table-spoon of Apple sauce = one egg (GREAT for Pancakes!). And there are more options, each fits for a different taste… but these are the two main ones.

2 – Since another barrier to becoming Vegan is, most often, the love for Cheese, Explore all available Vegan Cheese options in your area; among the international ones, I personally highly recommend "Violife" (BEST Vegan Mozzarella I know of). Also, if you happen to have a food-processor at Home, practice making Cashew Cheeses… which RULE.

3 – Peas, Beans and Peanut-Butter are all EXCELLENT Protein-sources; Peanut-Butter is very nutritious and highly satisfying besides.

4 – Hummus and Tahini are, OF COURSE, ALWAYS Great. Tahini is also THE BEST source for Calcium that can be.

תגובתי למתנגד האיחוד, כי אורלי לוי בפנים, עיסאווי למטה וסתיו בחוץ

אבל המנדטים של הגוש יינצלו.

אתה באמת לא הבנת?? זֶה העניין כאן: לוודא, שלגוש יהיו, לפחות, 61 מנדטים!!

אז מנדט ~ שניים, יעברו להצביע ל"משותפת"? נו יופי! יחזקו אותהּ, גם טוב!! אז כמה תועי-דרך, יעברו ל"כחול לבן", כי "מרצ" זה "שמאלני" מדי עבורם, כי הם גזעניים מדי, או סתם נבערים? נו, מה לעשות. עדיין, זה בתוך הגוש, באופן עקרוני… בערך… אולי…

יש עוד יומיים, עד לסגירת-הרשימות; אני מקווה, מאד, שיימצא מקום לסתיו ברשימה (אם-כי, אפילו לא: אז בעוד ארבע שנים, לאחר הפוגה מזככת ומצללת, תשוב סתיו, בוודאי, לכנסת…) ושמיקומו של עיסאווי יתוקן. אבל, בכל מקרה: לולא האיחוד, היתה ה"עבודה – גשר" מקבלת, אולי, שלושה מנדטים = אפס, בגלל אחוז-החסימה, נותרת בחוץ ואולי, אלה בדיוק היו המנדטים, שהיו חסרים לנו!! ואז = עוד שידור חוזר, לחנטריש החדשים האחרונים ובסוף חדש יולי: בחירות רביעיות… קרי: כל המדינה, הולכת פקקט.

נו, אז מה יותר חשוב פה: רציפות כהונתהּ, של סתיו בכנסת – או הישרדות הדמוקרטיה הישראלית, אולי אפילו ישראל עצמה?

ס ו ף – ס ו ף ! ! – הודעתי ל"מרצ" מעכשיו

שמחתי מְאֹד לשמוע, על השילוב עם ה"עבודה – גשר"

ס ו ף – ס ו ף ! !

כמובן, חובה להחליף, בין מקומותיהם, של עיסאווי פרייג' ושל יאיר גולן, כך שפרייג', יהיה במקום השביעי ואילו גולן, באחד-עשר. זוהי הגינות בסיסית – ולא ייתכן, שבכל העשירייה הראשונה, לא יהיה אפילו נציג אחד ויחיד(!!), לציבור דובר-הערבית בישראל!! מה זה כאן, "כחול לבן"??

אשמח מאד, גם, אם בכל-זאת יימצא מקום, לסתיו שפיר, ברשימה המאוחדת. שיהיה על-חשבון ה"עבודה", על-חשבון "מרצ", על-חשבון טלפלא וקשקשתא מצדי, העיקר שיימצא להּ, כי – עם כל חיבתהּ המופרזת לסלפי'ז – עדיין, מדובר באחת המחוקקות היותר-מוכשרות והיותר-ראויות, שכיהנו בכנסת במאה הנוכחית, מטעם גוש השמאל-מרכז ובכלל.

ועל-כל-פנים: אלה חדשות נפלאות. בהסכם זה, נסללה דרכנו לנצחון, בבחירות הקרובות – ואם "כחול לבן" ינהגו בתבונה, אזי גם להקמת-ממשלה.

כֹּל האנרגיות שלי, מעתה עד לבחירות = שלכםן. אשמח מאד לסייע, בארגון פעילויות, אירוח חוגי-בית, ניסוח פליירים, העמדת-דוכנים, ארגון משמרות ועוד ועוד. אתפקד ל"מרצ", באופן רשמי, בעוד כשבועיים.

עריכה, לפנה"צ יום חמישי, ה-16 בינואר 2020:

בכתבי את הדברים הנ"ל, לֹא הֶאֱמָנְתִּי, ש"מרצ" אשכרה יותירו, רשימה מבישה זו, על כנהּ.

עד ליל-אמש, הייתי בטוח, שיאיר גולן, או אילן גילאון, יעשו את הדבר הנכון – או שמישהו, יגרום להם לעשות, את הדבר הנכון – ויודיעו על נכונותם (אחד מהם, לפחות) לוותר על מקומם ולהתחלף עם עיסאווי – או, פשוט, לפרוש לגמרי. כוונתי – יאיר גולן, הוא כולה משורייןגם אם אי-אלו נָשִׁים (אשר, מטבע-לידתן, גומרות הן מאופיצרים…), רוצות לראותו ברשימה, הרי בסופו של יום, קשה לומר, שהוכח כמגנט-מנדטים, בדיוק… יתכבד הוא ויעבור, בעצמו, למקום ה-11 או ה-12 = שם יהיה עליו, דווקא, לעבוד, על-מנת לזכות במקומו, כראוי… מה הוא, הפוסטמה השחורה ההיא, אורלי לוי (שעם כל החרבשת החברתית שלהּ, לא הביאה דבר וחצי-דבר, אפילו לא רבע-מנדט, ל"עבודה" בספטמבר)?

או אילן גילאון; פאק, בן-האדם, כבר, מכהן בכנסת, ברוטו, למעלה מעשרים שנה!! נטו, למעלה מארבע-עשרה. דָּי!! בחד"ש, לעומת-זאת, ארבע-עשרה שנה, הן מקסימום זמן-הכהונה; עברת אותן? פרוש ופנה מקומך לאחרים!! הגינות מינימאלית.

אבל, לתדהמתי הכנה, איש מהם לא טרח לעשות כן.

ו"מרצ" ללא מועמד ערבי במיקום הולם, איננה "מרצ". מילא, בספטמבר = כולםן הניחו, שהברית עם גולן ושפיר, תביא המונים; בפועל, שני אלו, התגלו כטרמפיסטיותים וכמי, שלֹּא הצדיקו, ההשקעה בהםן. לשפיר, לפחות, היה רקורד ראוי: חוק השכירות, פעילותהּ הברוכה בוועדת-הכספים, הקמת ועדת-השקיפות וניהולהּ… גולן? מי הוא? מנין צץ, בכלל? ייתכן, שעמדותיו ראויות ומצויינות (התייצב לצד-הכורדים, שזה ודאי טוב – אבל, ממש לא ייחודי… גם ימניותים עשו כן) – אבל!! לֹא על-חשבון ייצוג הולם, לבנותי המיעוט המדוכא!!

הייתי רוצה לראות, מה היה קורה, לו היתה רשימת "העבודה – מרצ", בכל עשירייתהּ הראשונה = נטו גברים… אבל זהכמובן, לא יעלה על הדעת!!

אז מדוע "נטו יהודיותים" = כֵּן???

אז, לחושך מציאות חמורה ביותר זו, אין לי ברירה, אלא לִמְשֹׁךְ לַחֲלוּטִין אֶת תְּמִיכָתִי מִ"מרצ" וּלְהַעֲבִירָהּ לִרֵעָתָהּ הַטּוֹבָה הֵימֵנָה: הַרְשִׁימָה הַמְּשֻׁתֶּפֶת (על כל חסרונותיה).