My Most Beautiful Photos – Hebrew Year 5,780

IMG_20191003_114546_NEW
A SoyMilkShake at "Mini Italia" Ice-Cream Parlor, Central Rehovoth, Central Israel, the 3rd of October 2019

 

IMG_20191004_110925_NEW
The Vegan (Soy-based) Ice-Creams = Chocolate, Cheese-Cake, Apple-Strudl and "Snickers" Snack – at "Mini Italia" Ice-Cream Parlor, Central Rehovoth, Central Israel, the 4th of October 2019

 

IMG_20191004_110957_NEW
"Mini Italia" Ice-Cream Parlor, Central Rehovoth, Central Israel, the 4th of October 2019, 11:10 AM

 

IMG_20191004_111734_NEW
Palm Trees near "Yo`hananof" supermarket, Central Rehovoth, Central Israel, the 4th of October 2019, 11:17 AM

 

IMG_20191023_095741_NEW
A small Vegan morning Semvich at "Pauza" Café, Central Rehovoth, Central Israel, the 23rd of October 2019

 

IMG_20191027_100005_NEW
A Ficus Tree at Lustig street, Western Rehovoth, Central Israel, the 27th of October 2019, 10:00 AM

 

IMG_20191027_100738_NEW
A nice and small Garden at the corner of Fogel and Klein streets, Western Rehovoth, Central Israel, the 27th of October 2019, 10:07 AM

 

IMG_20191110_091032_NEW
A Pine Tree at Rinna Smilansky Garden, Central~Eastern Rehovoth, Central Israel, the 10th of November 2019, 09:10 AM

 

IMG_20191110_091240_NEW
At Rinna Smilansky Garden, Central~Eastern Rehovoth, Central Israel, the 10th of November 2019, 09:12 AM

 

IMG_20191110_091306_NEW
A lane for the blind at Rinna Smilansky Garden, Central~Eastern Rehovoth, Central Israel, the 10th of November 2019, 09:13 AM

 

IMG_20191121_083241_NEW
The building of Bar-Café LaLa (202 Herzl street, or 1 Weizmann street) with its Historic Eucalyptus Trees, Central Rehovoth, Central Israel, from across Herzl street, the 21st of November 2019, 08:33 AM

 

IMG_20191121_083302_NEW
The building of Bar-Café LaLa (202 Herzl street, or 1 Weizmann street) with its Historic Eucalyptus Trees, Central Rehovoth, Central Israel, from across Herzl street, the 21st of November 2019, 08:33 AM

 

IMG_20191121_083649_NEW
Gordon-Eisenberg Towers, Central~Northern Rehovoth, Central Israel, from across Herzl street, the 21st of November 2019, 08:37 AM

 

IMG_20191128_130038_NEW
A Vegan Ice-Cream at "Mini Italia" Ice-Cream Parlor, Central Rehovoth, Central Israel, the 28th of November 2019

 

IMG_20191201_083333_NEW
Bar-Café LaLa, Central Rehovoth, Central Israel, the 1st of December 2019

 

IMG_20191201_095324_NEW
A Vegan Breakfast at Bar-Café LaLa, Central Rehovoth, Central Israel, the 1st of December 2019

 

IMG_20191218_100634_NEW
The Fields at Eastern Rehovoth, Central Israel, the 18th of December 2019, 10:06 AM

 

IMG_20200122_084521_NEW
Me at Bar-Café LaLa, Central Rehovoth, Central Israel, the 22nd of January, 2020

 

IMG_20200215_125457_NEW
ha'Avoda street, Central Rehovoth, Central Israel, next to my Home, the 15th of February 2020, 12:55 PM

 

IMG_20200223_124959_NEW
A YUMMY Semvich for Lunch: three slices of good, whole-wheat Bread, with Hummus spread, hot Salsa sauce, Vegan Latkes and sliced Cucumbers, the 23rd of February 2020

 

IMG_20200229_194936_NEW
A Hot Vegan Cioccolatta, with a Vegan (Soy-based) "Snickers Snack" Ice-Cream scoop, at "Grande Italia" Ice-Cream Parlor, Central Rehovoth, Central Israel, 29th of February, 2020

A bunch of photos from a trip to the Fields at Eastern Rehovoth, Central Israel, on the morning of the 5th of March, 2020, between 8:51 AM and 9:54 AM:

IMG_20200305_085110_NEWIMG_20200305_085114_NEWIMG_20200305_085118_NEWIMG_20200305_085204_NEWIMG_20200305_085211_NEWIMG_20200305_085239_NEWIMG_20200305_085534_NEWIMG_20200305_085742_NEWIMG_20200305_085913_NEWIMG_20200305_085922_NEWIMG_20200305_090038_NEWIMG_20200305_090130_NEWIMG_20200305_090221_NEWIMG_20200305_090227_NEWIMG_20200305_090231_NEWIMG_20200305_090243_NEWIMG_20200305_090324_NEWIMG_20200305_090340_NEWIMG_20200305_090458_NEWW O W (15)IMG_20200305_091017_NEWIMG_20200305_092915_NEWIMG_20200305_092920_NEWIMG_20200305_092925_NEWIMG_20200305_092930_NEWIMG_20200305_093011_NEWIMG_20200305_093021_NEWIMG_20200305_093122_NEWIMG_20200305_095341_NEW

IMG_20200309_155848_NEW
A Vegan Belgian Waffle, with small Vegan (Soy-based) Chocolate and Cheese-Cake Ice-Cream scoops, Chocolate paste and Maple syrup, at "Grande Italia" Ice-Cream Parlor, Central Rehovoth, Central Israel, the 9th of March, 2020

 

IMG_20200311_120314_NEW
A Vegan Ice-Cream at "Grande Italia" Ice-Cream Parlor, Central Rehovoth, Central Israel, the 11th of March 2020

 

IMG_20200530_114601_NEW
A building at Glazer street, near my Home, at Central Rehovoth, Central Israel

 

IMG_20200530_113805_NEW
A building and a Ficus Tree at Eisenberg street, Northern~Central Rehovoth, Central Israel

 

IMG_20200707_132805_NEW
A Pecan Pie and a small Coffee at Bar-Café LaLa, Central Rehovoth, Central Israel, the 7th of July, 2020, celebrating my 5th of July (45th) Birthday

 

IMG_20200716_091538_241_NEW
Café "Pauza", Central Rehovoth, Central Israel, the 16th of July, 2020 (an Instagram photo)

 

IMG_20200804_083956_NEW
A small Coffee at Bar-Café LaLa, Central Rehovoth, Central Israel, the 4th of August, 2020

 

IMG_20200804_084006_NEW
Me at Bar-Café LaLa, Central Rehovoth, Central Israel, the 4th of August, 2020

 

IMG_20200804_084125_NEW
A small morning Semvich and a small Coffee at Bar-Café LaLa, Central Rehovoth, Central Israel, the 4th of August, 2020

 

IMG_20200810_084401_NEW
A large Coffee at Bar-Café LaLa, Central Rehovoth, Central Israel, the 10th of August, 2020

 

IMG_20200826_085248_NEW
A small Breakfast: a large Soymilk Coffee and a small Vegan Morning Semvich, at Café "Pauza", Central Rehovoth, Central Israel, on the 26th of August, 2020
A small Breakfast: a small Soymilk Coffee and a small Vegan Morning Semvich, at Café "Pauza", Central Rehovoth, Central Israel, on the 11th of September, 2020
A Fruitshake at "LaLa" Bar-Café, Central Rehovoth, Central Israel, the 14th of September, 2020
A WONDERFUL Breakfast at Café "Pauza", Central Rehovoth, Central Israel, on the 16th of September, 2020
A WONDERFUL Breakfast at Café "Pauza", Central Rehovoth, Central Israel, on the 16th of September, 2020

י ד ע קישון, על מה דיבר. היטב ידע

"מסבן את הגב – פרררר פרררר! פרררר פרררר!"

כל אחר-הצהריים והערב, חיכיתי בכליון-עיניים, לבוא השליח מ"ויטופיה", עם הזמנתי המיוחדת לחג. במשך למעלה מחמש שעות תמימות. ולא בא.

לבסוף, בתשע ועשרים לערך, נמאס לי לחכות, כבר מתתי להתקלח, אז נכנסתי למקלחת.

בסיבון הגב = לא קרה כלום. אבל, רק סיימתי להישטף = "פררררר!!!" צלצולו מרעיש-העולמות (ומקפיץ-הלבבות), של האינטרקום, ניסר את דממת-הערב… וכך, עטוף במגבת, קיבלתי, בשעה טובה, את משלוח האוכל.

קישהונט פרנץ זצ"ל ידע, היטב-היטב, על מה בדיוק הוא מדבר.

תגובתי לקרניסט הפלצן שגיא כהן

ותגובתי לו:

אתה נמשך, אך ורק, למסעדות-הפאר של האלפיון העליון, בהן עיקר-ה"חוויה": הגשת חלקי גופות מרוטשות – של חיות אומללות, שנרצחו בסדיזם אכזרי ובלתי-נתפס!! – לטייקוניסטים ולעושי-דברם ההייטקיסטים.

יכולתי לספר לך, על בתי-הקפה והמסעדות, שאני פוקד = שאף-אחת מהן, אינה מתנהלת כפי שתיארת, כי כולן שייכות, לכמה מן האנשים הטובים וההגונים ביותר, שאני מכיר – אך ברור לי, שהדבר אינו מעניין אותך. מבחינתך, אם אין מעורב, בטעם-הארוחה: א' – רצח אכזרי, של חיה חמודה ו-ב' – בקבוק-יין יוקרתי, מעולם צימרי-היוקרה ומושגי ה"עפיצות" הפלצניים… אין, זה פשוט לא זה.

כשתהיה טבעוני טוב, נאור, הגון וישר (וגם תסכים לרדת, פה ושם, ממגדל-השן הצפונבוני, הפלצני ועתיר-ה"עפיצויות" שלך, לבתי-הקפה הטובים באמת והתרבותיים באמת, במדינה הזאת = אשר על כולם מאיים, כעת, הסגר הפוליטי הנורא), תגלה עולם מסעדני סימפטי יותר לאין-שיעור.

הראיה ה ר ש מ י ת לכך, שלא צריך שום סגר, הסגר הצפוי החל ממחר, הוא פוליטי *בִּלְּבָד* ומצווה היא להפירו

(בטח עכשיו, יבואו אלי אנשי-הגסטאפו (המכונה "משטרת ישראל") ויחטפוני למחנה-ריכוז, כעונש על כך, שהעזתי לומר את האמת, אשר לא אושרה בידי דיירי-בלפור??)

תקנות הסגר בתמצית

בקיצור: אם אתה דוס = הכל מותר לך (לרבות התכנסות, בישוב אדום, בכל מקום מן החביבים עליך: בית-כנסת, בית-מרחץ וכל אתר-תועבה אלילי אחר), אם אתה חילוני = הכל אסור עליך (ואם תעז לפצות פה, המשטרה כבר תטפל בך).

כלומר: מדינת-ההלכה נוסדה! ומחר, יום שישי ה-18 בספטמבר 2020, הוא יום הקמתהּ הרשמית.

לזוועה בשלמותהּ

מצב מחריד

מה זאת אומרת, שמקוואות יהיו פתוחים – אך הרחצה בים תיאסר?!

הרי ברור לגמרי, כמובן, שמדובר נטו בכפייה חרדית מטורפת. רחצה בים היא בריאות!! ושום אדם, מעולם, לא נדבק בקורונה בים… נהפוך-הוא: זה מחסן את הגוף.

מנגד, מהם מקוואות? לפי כל מה ששמעתי, מדובר בכוכים מעלי-צחנה, המלאים במי-ביוב עומדים. שריד לימים, בהם לא היתה אופציה תרבותית יותר, לרחצה יומיומית והים הבלטי, כידוע, קר מדי היה, במשך מרבית השנה, עבור יהודי הגאלדענע מדינע, אשר בממלכת פולין-ליטא, של המאה השבע-עשרה (הם עוד שם; רק הביטו בלבושם…).

מה זאת אומרת, שבתי-כנסת יוסיפו לפעול, אך מסעדות, בתי-קפה, אולמות-קונצרטים וחדרי-כושר יסגרו?!

הרי ברור לגמרי, כמובן, שמדובר נטו בכפייה חרדית מטורפת. דווקא במקומות-הבילוי החילוניים, אחוז-ההדבקה אפסי; ומנגד, בתי-הכנסת המשוקצים, הם-הם מדגרות-הקורונה הראשיות בישראל.

יש לי חברים חרדים; הם אינם כנציגיהם. אין ברצונם, לכפות על איש דבר. אך הנורא הוא, שאם יוסיפו וימשיכו הנבלות בהשתוללותם, תרוסק החברה עד-כדי-כך, שכבר לא אהיה מסוגל עוד, לשמור על שום קשר שהוא עמם. נשתייך לשני מחנות עויינים, בהכרח.

כי אפילו זה עדיף, כמובן, לאין-שיעור, מאשר המשך הכניעה, לתכתיבים מטורפים אלה, אשר בינם לבין בריאות אין, כידוע, שום קשר שהוא בכלל.

(ועוד לא דיברנו כלל וכלל על העובדה, שמובן מאליו, שהסיבה היחידה לסגר הנפשע והמחריד הזה היא: נחישות בנותי משפחת התפלצות, למנוע את ההפגנות, בבלפור ובקיסריה… אחרת, פשוט היו מטילים סגר מוחלט, על כל היישובים האדומים – וחלאס!!)